Yedi Mescidler | Hendek Şavaşı

04 Aralık, 14:12

 

YEDİ MESCİDLER

 Yedi Mescidler,  Hendek savaşı hicretin 5. yılı vuku bulmuştur. Bedir ve Uhudda ağır kayıplar veren Mekkeliler intikam amacıyla civar kabileleri ve Yahudileri de yanlarına alarak 10.000 kişilik bir orduyla Medine’yi muhasara etmişlerdi. Efendimiz ise ashabıyla istişare ederek, Selman-ı Farisinin teklifi üzerine müşrikler Medine’ye gelmeden şehrin etrafına hendekler kazmışlardı. Hendeğin uzunluğu 3 km civarında idi. Genişliği ve derinliği yaklaşık 6 -7 m idi. Allah rasulu (s.a.v.) her on kişiye 20 m.lik bir alan vermiş ve hendek kısa sürede kazılarak tamamlanmıştı.

20 günlük bir muhasaradan sonra kazılan hendek karşısında ellerinden bir şey gelmeyen Mekkelilerin çadırları,araç ve gereçleri şiddetli bir rüzgarla darmadağın olmuş, kalplerine büyük bir korku girmiş ve bir sürü ganimeti geride bırakarak Mekke’ye dönmek zorunda kalmışlardı.

  Yedi Mescidler, Savaştaki komuta noktalarına Osmanlılar tarafından yedi adet küçük birer mescid yapılmıştı.Günümüzde bunlardan 4 ü mevcuddur. Bunların en ünlüsü Fetih Mescididir. Bu Mescidin inşa edildiği yerden Hz.Peygamber düşmanın hareketini gözetlerdi. Burada namaz kılar, Müslümanların muzaffer olmaları için Hak tealaya C.C. niyaz ederdi.Medine-i münevveredeki diğer Mescidler; Mescid-i Nebevi, Kıbleteyn Mescidi, Yedi Mescitler, Minareteyn Mescidi, İdris Sunusi Mescidi, Bilal-i Habeşi Mescidi, Secde Mescidi, Amberiye Mescidi, Sukya Mescidi, Cuma Mescidi, Kuba Mescidi, Gamame Mescidi, Hz.Ebubekir Mescidi, Hz.Ömer Mescidi, Hz.Ali Mescidi. Zühleyfe Mescidi