Umreyi Bozan Şeyler

04 Aralık, 17:12

Umreyi Bozan Şeyler

Umre ziyareti yapılmadan önce hem umre fiyatları, hem de umreyi bozan şeyleri bilmek önemlidir. Umreyi bozan şeyler arasında özellikle ihrama girilmesinin ardından tavafın tamamını ya da yedi şavtın yani turun çoğunluğunu oluşturan dört şavt tamamlanmadan cinsel ilişkide bulunmak umreyi bozmaktadır. Umrenin bozulması durumunda bir ceza kurbanının kesilmesi gerektiği söylenmektedir. Umrenin tavafının dört şavtının yapılmasının ardından ya da umre tavafının bitirilmesinden sonra Safa ile Merve arasında koşmadan önce ilişkide bulunulması, umreyi bozan şeylerin arasında sayılmamaktadır. Aynı durum, Safa ile Merve arasında koştuktan sonra ancak tıraştan öncesi için de geçerlidir. Ancak bu ilişkinin ihramda meydana gelmesi nedeniyle bir kurban kesilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Umrenin Kaza Edilmesinin Nedeni

Umreyi bozan şeyler arasında olan ilişki, özellikle tavafın yedi şavtından çoğu yapılmadan gerçekleşmesi, umrenin kaza edilmesini gerektirir. Peki umre nasıl yapılır? Umreci Mekke dışında geliyorsa mikatta ya da mikata gelmeden önce niyet ederek ihrama girmektedir. Telbiye getirirken de niyetini dil ile söylemelidir. Umrenin umre turları organize eden seyahat acenteleri aracılığı ile yapılması, resmi işlerin çok daha kolay bir şekilde hallolmasını sağlaması açısından tavsiye edilmektedir.