Umrede Safa ve Merve Tepeleri

01 Ağustos, 16:08

UMREDE SAFA VE MERVE TEPELERİ

   Umrede Safa Ve Merve Tepeleri, Safa Tepesi Mescidi Haremin Kuzeydoğusunda Ebu Kuzebys dağının tepesindedir. Merve ise Haremi Şerifin kuzeybatısındadır. Safa ile Merve tepelerinin arası 400 mt. kadardır. Kuranı Kerimde: Şüphe yokki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullahı ziyaret eder veya Umre ayaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir. buyurulmaktadır.

Görüldüğü gibi ayeti kerimede Safa ve Merve isim olarak geçmektedir. Hz. Hacer validemiz oğlu Hz. İsmaile su bulabilmek için bu iki tepe arasında telaşla koşturuvermiş. Bundan dolayı burada Hz. Hacerin koşuşturmasına temsil olarak say yapılmaktadır.

ZEMZEM

  Hz. İbrahim (as) eşi ve oğlunu biraz su ve azık ile Mekke vadisinde bırakarak geri döndü. Hz. Hacer su ve erzak bitince, oğlu İsmail (as) için telaşla Safa ve Merve arasında yedi defa gidip gelirken, Hz. İsmailin oturduğu yerde kaynayan zemzem suyunu gördü ve Cenabı Allaha şükretti. O, bu güzel su etrafa taşmasın diye kenarını taş ve toprakla çevirdi. Bu arada "dur dur" anlamında "zem zem" diye seslenmiş olduğundan suyun adı "zemzem" olarak kaldı.

Zemzem, Mescidi Haramda birçok yerde özel termoslarda ve Kabe kapısının karşısında musluklardan içilebilmektedir. Ayrıca, Peygamberimizim doğduğu evin yan tarafındaki çeşmelerden de zemzem doldurulmaktadır. Peygamber Efendimiz (sav): "Zemzem suyu ne maksatla içilirse o maksada uygun gelir." buyurmuştur.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EV

  Peygamberimizin dünyaya geldiği ev, dedesi tarafıından babası Abdullah'a ondanda Peygamberimize kalmıştır. Efendimiz sonraları amcası Ebu Talib'in yanında ve Hz. Hatice ile evlenincede onun evinde kalmıştır. Peygamberimizin doğduğu ev şimdilerde Mekke Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

EBU KUBEYS DAĞI

  Umrede Safa Ve Merve Tepeleri, Kabenin 100 mt. doğusundaki dağdır. Bu dağda birçok olay meydana gelmiştir. Hz. Ademin ilk ateş parçasını bu dağdan aldığı, Nuh tufanından sonra, Hacerül Esvedin bu dağda saklı kaldığı , Hz. İbrahimin bu dağdan insanları  Hacca davet ettiği, Kamer Suresinde geçen Peygamberimizin ayı parmağı ile ikiye bölme mucizesinin (İnşikakül Kamer) Ebukubeys Dağında gerçekleştiği rivayetler arasında geçmektedir.