Umrede İhram

25 Haziran, 17:06

UMREDE İHRAM

İhramın vacipleri ikidir.

1- Mikat sınırlarını ihramlı olarak geçmek:

 Mikat sınırlarını geçmekten, “Sözlükte bir işi görmek için verilen zaman, bir işin yeri” anlamındaki mikat, harem bölgesine dışardan gelenlerin ihrama girmesi gereken yerlerdir. İhramsız olarak bu sınırları geçmek caiz değildir. İhrama girilecek yerler, kişlerin oturdukları ikamet yerlerine  göre üçe ayrılır.Harem Bölgesi: Mekke-i Mükerremiyi çevreleyen alandır, Hil bölgesi: Harem ile Mikat yerleri arasında yaşayanlar Mikatiler denilir ve bunlar bulundukları yerden  yani hil bölgesinden ihrama girerler. Afak bölgesi: Harem ile Hil bölgesi dışında kalan yerlere Afaki denilir. Afakiler Hil bölgesini çevreleyen beş yerden birinde veya hizasında ihrama girerler. Mikat Yerleri: Zulhuleyfe (Abyar Ali), Cuhfe, Yelemlem, Karnül Menazil, Zatul Irak

2- İhram yasaklarına uymak:

 İhram yasakları, saç-sakal tıraş olmak, bıyıkları kesmek, vücuttan kıl ve tüy tıraşı yapmak veya yolmak, koparmak. Süslenme amacıyla saç sakal bıyık yağlamak, boyamak. Jöle, oje, ruj ve benzeri şeyler kullanmak. Vücuda veya ihrama güzel koku sürmek, kokulu sabun ve şampuan kullanmak. Dikişli elbise veya iç çamaşırı giymek. Başı veya yüzü örtmek. Takke takmak. Eldiven, çorap, topukları kapatan ayakkabı giymek. Bu yasaklar erkeklere yöneliktir. Kadınlar normal elbiselerini giyer ihramda yüzlerini örtmezler. Cinsel ilişki ve onu hatırlatıcı davranış veya konuşmalar. Avlanmak veya avcıya yardımcı olmak. Bitkilerin koparılması veya kesilmesi. İnsanlara sövmek, hakaret etmek, alay etmek, başkalarıyla tartışmak, kavga etmek.

İHRAMIN SÜNNETLERİ

 İhram öncesinde gusül abdesti almak, ihram öncesi vücut temizliği yapmak, ihram örtüsünün birinin vücudun belden aşağısını, diğerini ise baş hariç belden yukarısını örten 2 parçadan oluşması. İhramdan niyet ve telbiyesiz önce vücuda güzel kokular sürmek. İhrama girmeden önce kerahat vakti değilse 2 rekat namaz kılmak. Niyeti sesli olarak yapmak. Telbiyeyi namazdan sonra yapmak. Telbiye mikat sınırına girmeden öncede getirilmelidir. Umre yolcusu mikattan ve ihramdan ne anlamalıdır? Muhterem kılınmış bir toprağın sınırındasın, bu topraklara mikat denir. Unutma ki bu sınırlar melek Cebrail aracılığıyla Allah tarafından belirlenmiştir. Mikadı mahşerin sınırıda sayabilirsin. Sadece sırtındaki elbiseleri değil içindeki seni ayrıcalıklı kıldığına inandığın duygu ve düşünceleride mikatta bırakmalı. Haram duygu ve düşüncelerle hareme girerek ilahi mahremiyete manevi tecavüzde bulunmamalısın. Anadan doğduğun gibi gelmelisin huzura. Anadan doğmuş gibi saf ve tertemiz dönmek istiyorsan bunu mutlaka yapmalısın. Şunu iyi bil ki varışın dönüşünü belirleyecektir. Her buluşmanın belirli bir zamanı olduğu gibi birde buluşma yeri vardır. İşte mikat yaradan ile buluşma yer ve zamanını ifade eder. Mikat sınırına gelindiğinde artık büyük buluşma başlamıştır.