Umrede İhram Nedir Nasıl İhrama Girilir

04 Aralık, 17:12

Umrede İhram Nedir Nasıl İhrama Girilir

Umre yaparken ihrama girilmesi gereklidir. Peki, umrede ihram nedir ve nasıl ihrama girilir? Öncelikle ihramın ne olduğu tam olarak anlaşılmalıdır. İhram, umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer günlerde işlemesi mubah olan bazı davranışları, belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır. Buna ihrama girme denilmektedir. İhrama niyet ve telbiye ile girilmektedir. "Niyet" ile "Telbiye" ihramın rükünleridir. Bunlar yapılmadan ihrama girilse bile kabul olmamaktadır. "Niyet", yapılacak umrenin şeklini kalbi olarak belirlemektir. Ayrıca dille de söylenmesinin müstehap olduğu belirtilmektedir. Telbiye ise “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek” olarak söylenmektedir. Niyet ve telbiyenin nasıl söyleneceği, umre turları organize eden firmaların görevlileri tarafından öğretilmektedir.

İhrama Ön Hazırlık Yapılarak Girilir

İhrama nasıl girilir sorusuna verilen bir başka cevap da ön hazırlık yapılarak girilir olmaktadır. İhrama girecek olan kişi, ön hazırlık olarak tırnaklarını kesmelidir. İhrama girilmeden önce saç ve sakal tıraşı da olunmalıdır. İhrama girmeden önce mümkünse gusledilmelidir. Bu gusül temizlik amacıyla yapılmaktadır ve bu nedenle özel durumda olan kadınların da gusletmesi gereklidir. Ancak umreye gitmeden önce ilk olarak umre fiyatları ve umre kıyafetleri ile ilgili bilgi alınmalıdır.