Umre ve Hacda Duası Makbul Olanlar

11 Eylül, 08:09

 UMRE VE HACDA DUASI MAKBUL OLANLAR

  Umre ve Hacda Duası Makbul Olanlar, İbn Abbas, Peygamberimizin amcası Abbasın oğlu Abdullahdan: Allah ikisindende razı olsun şefaatlerine erdirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu,

Sahih bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorki: “ Beş kişinin duası Allahın divanından reddolunmaz, geri çevrilmez, kabul olunur.”

1.Davetul Hacci. “Hacı'nın duası makbuldür ve reddolunmaz.”

2.Ve davetül-ğazi hatta yercia. “Gazaya çıkmış olan bir mücahidin duasıda evine dönünceye kadar makbuldür. Allah onun duasınıda reddetmez.

3.Ve davetül mazlumi hatta yünsara.” Allah: mazlumun, zulme uğramış olan bi insanın duasını da reddetmez. Kendisine zulüm yapan kimseye karşı Allahın nusreti gelinceye; zulümden kurtuluncaya, zulüm defoluncaya kadar mazlumun duası makbuldür.”

4.Ve davetül marid hatta yebrae. “İyileşinceye kadar hastanın duasıda makbuldür.”

İyileşti mi bitiyor, devre kapanıyor.

Hastanın duasını kazanmayada dikkat etmeli: hasta kardeşini aramalı, sormalı, ziyaret etmeli, gönlünü almalı.

“Bize dua et, senin duan makbuldür.” Demeli.

Hakikaten hastanın mükafatları çok. Allah öteki insana hastalık vermiyor. Onu sağlıklı yaşatırken buna hastalık veriyor, yatağa yatırıyor ama bu sefer mükafat veriyor. Sabreden hastaya mükafatı çok veriyor.

Bir kere günahlarından temizliyor. Anasından doğduğu gündeki gibi günahları kalmıyor.

“Hadi bakalım defterin temiz oldu, bundan sonra haline dikkat et.” Diyor, hastalıktan öyle kaldırıyor.”

Duası makbul oluyor, uykusu ibadet oluyor, iniltisi tesbih oluyor. Sağlıklı iken yapa geldiği ama şimdi hasta olduğu için yapamadığı tüm ibadetleri yapıyormuş gibi sevap veriyor..

“Bu adam bu hastalığda düşmeden önce gece teheccüde kalkardı; yazın teheccüd sevabını.”

“ Bu adam bu hastalığa düşmeden önce günde şu kadar cüz Kuran okurdu; yazın sevabını. Talebe okuturdu, Kuran öğretirdi, hadis dersi yapardı; yazın sevabını.”

5.Davetür raculi li ehihi bi sadril ğaybi. “Kendisi orada değilken, gıyabında bir Müslüman kardeşin bir Müslüman kardeşe yaptığı duada makbuldür.”

   Umre ve Hacda Duası Makbul OlanlarMesela şimdi yanımızda olmayan bir Müslüman kardeşimiz var. Şehrimizde bizim komşumuz, çok seviyorduk; burada ona dua ediyoruz. O burada değil, gösteriş yok, riya yok, yağcılık yok. “Adamın gönlünü alacağım.” Diye yapmıyoruz.

“Ya Rabbi! Şu kardeşimin derdi var, o dertten kurtulsun. Şu isteği var, ona o isteğini ver ya Rabbi.”

“Kardeşin kardeşe gıyabında yaptığı dua da makbuldür, reddolunmaz.”

“Kendisi yokken kardeşin kardeşe yaptığı dua, en çabuk kabul olan duadır.”

“Müslüman kardeşin Müslüman kardeşe duası” diyor. “Has kardeş” de demiyor, yani insan zaten has, öz kardeşe dua eder. Annesine babasına dua eder. Bunun Allah indinde kıymetli olmasının sebebi aralarında akrabalık veya herhangi bir menfaat yokken iki insannın Allah için birbirlerini sevmeleri ve birbirleri gıyabında dua etmeleri. Allah onun için bu mükafatı veriyor.