Umre Turunda Kabeyi Tavaf Etmek

06 Temmuz, 17:07

UMRE TURUNDA KABEYİ TAVAF ETMEK

 Tavaf bir şeyin etrafında dönmek anlamına gelmekte olup, haceri esvetin hizasında başlayarak kabenin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönüşlerin her birine şavt denir. Tavafın kabe etrafında yapılacağını “ve beyti atiki kabeyi tavaf etsinler.” İfadesini içeren ayetten anlamaktayız. Umre tavafı bütün meshepler tarafından farz olarak kabul edilir. Vakti ihrama girmesinden sonra başlar ve son bir vakit sırrı yoktur. Yani umre için ihramda iken herhangi bir zamanda tavaf yapılabilir.

UMREDE TAVAFIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

1-Niyet: Tavafın geçerli olması için niyet şarttır

2-Tavafı belirli vakitte yapmak: Umrenin tavafı ihrama girdikten sonra yapılır.

3-Tavafı Mescidi Harem’in içinde Kabenin etrafında yapmak: Mescidi Harem içinde Kabe etrafında tavaf yapılan metaf alanında Mescidin kapalı kısımlarında ve herhangi bir katında yapılabilir.

4-Tavafın en az dört şavtını yapmak: Tavafın ilk dört şavtı farz tavafı yedi şavta tamamlamak ise vaciptir. Diğer üç meshepte yedi şavtın hepsi farzdır. Bir şavtın dahi eksik olması tavafı geçerli kılmaz, tamamlamalıdır.

 TAVAFIN VACİPLERİ

1-Abdestli olunması

2-Tavafın avret mahali örtülü olarak yapılması

3-Teyamün, yani Kabe’nin sol tarafa alınması

4- Tavafa Hacerül Esved veya hizasından başlanması

5-Tavafı (gücü yetenlerin) yürüyerek yapması

6-Tavafı hatim (Hicr-i İsmail) dışından yapmak

7-Tavafı yedi şavta tamamlamak

8-Tavaf namazı kılmak.

Tavafın Sünnetleri:

1- Necasetten Taharet

2- Tavafa başlarken Hacerül Esved hizasına gelmek

3- Tavafa başlarken her şavtın sonunda Hacerül Esvedi selamlamak

4- Arkasından say yapılacak olan tavafların ilk üç şavtında erkeklerin remel yapması

5- Remel yapılması gereken tavaflarda erkeklerin iztiba yapması

6- Muvalak yani tavafın bütün şartlarını peşpeşe yapmak

7- Erkeklerin mümkün olduğunca kabeye yakın, kadınların ise sıkışmayacak kadar uzaktan tavaf etmeleri

8- Tavaf esnasında dua etmek

9- Tavafı huşu ile yapmak

10- Tavaftan sonra zemzem içmek

Umre Yolcusu Tavaftan Ne Anlamalı?

 Tavaf bir şeyin etrafında dönmek demektir. Evrenin en küçük maddesi atom ve en büyük galaksiler tavaf halindeler. Her şey yaradana tavaf etmektedir. Bir damla iken derya olduğunu hissedersin. Tavafta kabe sol tarafa alınarak başlanır. Böylece insanın kalbiyle Beytullah yanyana gelmiş olur. Beytullah ile inşa etmenin gayreti ile tavaf edersin. Çünkü kabe Allah'ın evi kalpte onun Nazargahıdır.