Umre İbadeti

04 Aralık, 16:12

Umre İbadeti

Umre ibadeti, Müslümanların Hac mevsimin haricinde gerçekleştirdikleri Kâbe ziyaretidir. Umrenin kelime anlamı ziyarettir. Bu ibarette, Hac ibadetinde olduğu gibi ihrama girilerek Kâbe tavaf edilmektedir. Bu ibadet, Hanefive Maliki mezheplerinde sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde ise farzdır. Bu ziyareti gerçekleştirilen kişiye de mutemir denilmektedir. İbadet edecek olan kişi önce Medine’ye gidecekse, Mekke’ye gitmeden önce Medine’ye 10 kilometre mesafede bulunan Zulhuleyfe Mikat bölgesinde ihrama girmektedir. Ziyarete uçakla gidiliyorsa ihrama uçakta ya da havaalanında girilmelidir. İhramın sünneti gereği iki rekât namaz kılınması söz konusudur. Mekke’ye girilince de Harem’i Şerife gidilmekte, yüksek sesle tekbir getirilmektedir. Kâbe’nin tavafı da Hacer-ül Esved hizasından başlanmaktadır. Tavaf, Kâbe’nin çevresinde 7 tur dönüştür.

Umre Turları Düzenleyen Firma İle Ziyaret Daha Kolaydır

Tavaf bittikten sonra 2 rekât tavaf namazı kılınmaktadır. Namazın ardından say ibadeti için Safa ve Merve tepeleri adı verilen Mesa’ya gidilmektedir. Bu ibadette Safa tepesinde niyet edilmelidir. Say tamamlandıktan sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılmaktadır. Umrede Hac’da olduğu gibi gibi müzdelife, arafat, mina, kudum ve veda bulunmamaktadır. Ziyaretin umre turları düzenleyen acenteler aracılığı ile yapılması kolaylıktır. Umre fiyatları da süresine bağlı olarak değişmektedir.