Umre Duası

04 Aralık, 16:12

Umre Duası

Umre, herhangi bir zamanda Allah’ın evine yolculuk yapmaktır. Farz olarak nitelendirilmeyen umrede çok sevap vardır. Hz. Peygamber Ramazan ayında yapılan umrenin Haccın sevabına denk bir amel olduğunu buyurmuştur. Umrede yapılacaklar, Hacca göre daha kolay ve azdır. Umrede yapılacak fiiller hacca nazaran daha az ve kolaydır. Umrede mikatta ihrama girmek gerekli değildir. Hz. Peygamber’in evinde ihrama girdiğine dair söylentiler bulunmaktadır. İhrama girmeden evvel havaalanına girildiğinde kişinin niyet etmesi gereklidir. Umre için ilk dua da “Allahumme İnni Urîdu’l-Umrate Feyessirhulî”dir. Sonrasında ihrama girilmektedir. İhrama girilince de “Lebbeyk Allhummebi Umratin” denilmelidir. Bu söz kişinin umreye niyetlendiğini göstermektedir.

İhram İçin Özel Bir Namaz Yoktur

İhram için özel bir namaz bulunmamaktadır. Ancak Medine’den gelenler için mikat yeri olan Zu-l Huleyfe’ye gelindiğinde ihrama girildikten hemen sonra namaz kılınmaktadır. Sonra telbiye getirilmelidir ve bu telbiye çok yapılmalıdır. Harem-i Şerif’e varana kadar telbiye getirmeye devam edilmelidir. Kâbe’ye girildiğinde telbiye bırakılmalıdır. Telbiye, “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke Lâ Şerîke leke Lebbeyk, İnne’l-Hamde ve’n-Nîmete Leke ve’l-Mülk Lâ ŞerîkeLek”tir. Umre turları organize eden firmalardaki görevli kişiler, bu duaları öğretmektedir. Farklı şirketlerde umre fiyatları farklıdır.