Uhud Şehidliği

05 Aralık, 15:12

Uhud Şehidliği

Mescid-i Nebevi’ye yaklaşık 6 kilometre mesafe uzaklığında bulunan Uhud dağı ve Uhud meydanı, Müslümanları büyük bir üzüntüye sevkeden Uhud savaşının yapıldığı yerdir. Peygamberimizin emrine veya tavsiyesine uymamanın sonunun mutlaka perişanlık olacağını onaylayan Uhud savaşı, Müslümanların önde gelenlerinin şehid olduğu bir savaştır. Hem taktik açıdan hem de ümmetini koruması açısından Peygamberimizin, gerçekten de büyük bir önderlik ve komutanlık yaptığı bu savaş tarihinin önemli savaşlarından biridir.

Hicret’in üçüncü yılında ve Şevval ayında meydana gelen Uhud savaşında yediyüz kadar Müslüman vardı. Buna Uhud Dağı, Uhud Meydanı ve Uhud Şehidliği karşılık üç bin civarında  Müşrik ordusu vardı. Bu savaşta, Seyyidüşşuheda, yani şehidlerin efendisi ve Peygamberimizin amcası Hz. Hamza (r.a.) ile birlikte, Abdullah ibni Cahş (r.a.) ve Mus’ab bin Umeyr gibi önde gelen Müslümanlar şehid düşmüşlerdir. Peygamber Efendimizin sözlerine uymayan okçuların yerleştiği tepe bu gün hemen hemen yok olmuş hale gelmiştir. Uhud şehidlerinin defnedildiği kabristan ise çevrili haldedir. Uhud Şehidliği’ne gelince şöyle selam ve duada bulunulur:

“Selam size ey Uhud Ehli. Selam size ey Mü’minler ve Müslümanlar diyarının ehli. Biz de şüphesiz size kavuşanlardan olacağız. Hem kendimize ve hem de size Allah’tan afiyet dileriz.”

Uhud şehitlerini ziyaret etmek de müstehaptır. Uhud şehitleri de ziyaret edilirken selâm verilir ve dua edilir. Arzu edenler Dua kitabındaki “Mezarlık ziyaretinde okunacak selam ve duayı ” okuyabilirler.