Tavaf Namazı Ve Tavaf ile İlgili Hadisler

05 Aralık, 14:12

Tavaf Namazı Ve Tavaf ile İlgili Hadisler

Tavaf Namazı mümkün ise, Makam-ı İbrahim’i ön tarafa alarak kılınır. Eğer kalabalık dolayısıyla bu mümkün değil ise Mescid’in içinde Kabe’ye yakın bir yerde kılınır. Tavaf Namazının, birinci rekatında Kafirun Suresi, ikinci rekatında da İhlas Suresi okunur. Namaz kılmanın kerahet olduğu zamanlarda bu namaz da kılınmaz; kerahet vakti geçince kılınır. Tavaf namazından sonra müsait bir yerde Zemzem içmeye gidilir. Zemzem kuyusundan içmek şart değildir. Zemzemi Kabe’ye dönük olarak içmek daha uygundur. Zemzem içildikten sonra da Kabe’ye dönülerek şu dua yapılır:

Ey Allah’ım, ben senden, faydalı bir ilim, geniş bir rızık ve her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulmayı istiyorum. Ey şereflilerin ve ikram edenlerin en önde geleni olan Allah’ım! Beni, lutfunla ve kereminle, peygamberin olan efendimiz Muhammed’in (s.a.v.) havuzundan sula.

İbn Abbas (r.a)'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir.Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:"Beytullahınn etrafında elli defa eden bir kimse annesinin kendisini doğurduğu günkü gibi günahlarından sıyrılır çıkar."(Tirmizi,III,210)

Abullah b. Ömer(r.a)'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir.Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:"Beyti tavaf edip, iki rekat namaz kılan, bir köle azad etmiş gibi olur."(İbn Mace,II,985)

müslümanların büyük bir aşkla gittiği kutsal topraklar hac ve umre görevini yapmak için gelen bir çok müslümanı ağırlamaktadır bu görevde tavaf çok önemlidir ve yedi defa yapıldığı bilinmektedir

Safa ile Merve arasındaki tavaf sırasında Resulullah (sav)'ın şöyle dua ettiğini işittim: "Rabbimiz bize dünyada hayır ver, ahirette de hayır ver ve bizi ateş azabından koru."