Ramazan Umresi Hakkında Hadis

06 Aralık, 07:12

Ramazan Umresi Hakkında Hadis

 Ramazan Umresi Hakkında Hadis, Umre kavramı lügatte ziyaret kelimesi ile karşılık buluyor. Istılahi mana çerçevesinde değerlendirildiğinde ise belirli kurallar çerçevesinde Kabe’nin ziyaret edilmesi anlamına geliyor ve aynı zamanda küçük hac (hacc-ul asgar) olarak da ifade ediliyor. Belirli günlerde ifa edilmesi zorunlu olan Haccın aksine umre yılın her döneminde gerçekleştirilebiliyor. İhram, tavaf ve say temelinde gerçekleşen bu ibadet her ne kadar belirli günlere has olmasa da Ramazan ayında yapılması tavsiye ediliyor. Bunun arkasında ise Ramazan umresi hakkında hadis bulunması var.

Ramazan Umresi Hakkında Hadis Müjdesi

 Peygamber Efendimiz’in (sav) hadislerinde İslam’ın beş şey üzerine bina edildiği anlatılıyor ve bu beş esas içinde hac yer almasına karşın umre ifadesi geçmiyor. Bununla birlikte Bakara Suresinde başlanan haccın ve umrenin tamamlanmasının emredilmesi, umrenin kulluktaki yerini ifade etmek bakımından önem taşıyor. Buna ek olarak da  Ramazan Umresi Hakkında Hadis, '' Kim ki Ramazan ayı içerisinde Umre yaparsa tam tamına eksilmeden Tam bir Hac yapmış sevabı alır '' hadis ile bu mukaddes ayda yapılan umrenin hacca muadil olduğunun belirtilmesi de müminlerin önünde büyük bir müjde olarak yer alıyor. Hacca gücü yetmeyenler de en azından umre ziyaretini Ramazan ayına denk getirerek bu müjdeye nail olabilmek için çaba gösteriyor.

Ramazan Umresi Hakkında Hadis ve Umrede Hac Sevabı

  Ameller niyetlerle birlikte karşılıklarının çok ötesinde sevapların amel defterine kaydolmasını sağlayabiliyor. Hele de özel zamanlara denk gelen amellerde bu sevapların karşılığı çok daha fazla oluyor. Ramazan ayı da her türlü ibadetin değerlendiği en kutlu zaman dilimini oluşturuyor. Bu kutlu zamanın şerefi, Ramazan umresi hakkında hadis ifadesinde de belirtildiği üzere hacca denk bir karşılık alınmasını sağlayabiliyor. Bu hadisteki müjdeden istifade etmek isteyenleri Ramazan turlarımızın manevi atmosferinden yararlanmaya davet ediyoruz.