Makam-ı İbrahim

05 Aralık, 14:12

MAKAM-I İBRAHİM

   Kabe kapısının karşısında 10 metre kadar mesafede Makam-ı İbrahim olarak bilinen cam fanusun içinde İbrahim Aleyhisselam’ın Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı rivayet edilen taş üzerinde bulunan İbrahim Aleyhisselam’ın ayak izleri beş ila altı bin yıldan fazla bir zamandan beri muhafaza edilmektedir.

Makam-ı İbrahim'de Namaz'dan Sonra Dualar

"Allah'ım işlerimin hepsini koruyan dinimi ıslah et. Kendisinde hayatım olan dünyamı da ıslah et. Kendisine dönüşümün olacağı ahiretimi de ıslah et.
Hayatı benim için tüm hayırlar bakımından bereketli kıl. Ölümümü de her türlü şerden uzak kıl."

 

(Müslim: Fethu'l-Bari, 17/40 "Ebu Hureyre'den")

 
"Allah'ım ben Sen'den başka ilah olmadığına, İlah'ın ancak Sen olduğuna iman ederek istiyorum. Ancak Sen İlah'sın.
Sen hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeye malik olan, doğurmayan ve doğrulmayansın. Günahlarımı affet. Çünkü Sen'sin çok bağışlayıcı ve acıyıcı olan."

 

(İbn Mace: 3855; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 6/461)

 
"Allah'ım Muhammed'e ve aline hayır ver. Tıpkı İbrahim'e ve O'nun aline hayır verdiğin gibi. Sen övülen ve yüce olansın.
Allah'ım Muhammed'i ve O'nun alini bereketlendir. Tıpkı İbrahim'i ve O'nun alini bereketlendirdiğin gibi. Sen övülen ve yüce olansın."

 

(Buhari, Fethu'l-Bari: 13/2201; Müslim: 4/126; Ebu Davud: 976)

"Allah'ım ben senin kulunum. Yarattığın bir kadının oğluyum. Alnım Sen'in elindedir. Hükmün benim üzerimde geçerlidir. Benim hakkımdaki takdirin adaletin kendisidir.
Ben Sen'den sana ait olan ve kendisi ile kendimi isimlendirdiğin veya kullarından birisine öğrettiğin ya da kitabında indirmiş olduğun yahut gayb ilminde kendi katında gizli tuttuğun tüm isimlerinle Sen'den Kur'an'ı kalbimin baharı; gönlümün aydınlığı ve üzüntümün giderilmesi ve kederimin yok olmasını diliyorum."

 

(Ahmed b. Hanbel, Müsned; 3712; İbn Hibban: 1/509)