Hacca Manevi ve Ahlaki Hazırlık

05 Aralık, 14:12

Hacca Manevi ve Ahlaki Hazırlık

Eda turizm olarak sizlere hacca giderken yapılacak olan manevi ve ahlaki hazırlıklardan kısaca bahsetmek istedik.

İlk olarak  bütün günahlardan tövbe edilerek Allah’a (c.c.) sığınılmalıdır. Zaten hac için gerekli olan masraflar helal kazançtan temin edilmelidir.  Kesinlikle günah işlememeye gayret etmeli ve Hz. Muhammed (s.a.v)’in sünnetine sıkı bir şekilde sarılmalı Haccını Allah (c.c.) için yapmakta samimi, bütün maksadı ve niyeti Allah (c.c.) rızası için olmalıdır. Kavga, düşmanlık ve münakaşa etmemeli, bedenini bütün Müslümanlara tasadduk etmelidir. En önemlisi ise;  Kul hakları ve borçları varsa ödenmelidir.

Ahlaki olarak ise

Haccın önemli bir ibadet olduğunu hem de zorlu, meşakkatli bir ibadet olduğunu bilmek ve ona göre davranmak. Sabırlı olmak ve iyi geçinmek. İhramda olsa da olmasa da sürekli ibadet ettiği şuurunda olmak. Hakkını ararken dikkatli olmak, asla hak ihlali yapmamak. Orada herkesin Allah’ın (c.c.) misafiri olduğu şuurunda olarak davranmak. Ahlaki olarak alacağımız önlemlerdir.

Hz Mevlana şöyle söylüyor;

“Ekin ekenin maksadı buğday elde etmek olmalı, yoksa saman onun sonunda zaten elde edilir.”