Hac'a Hazırlık Nasıl Yapılır

04 Aralık, 13:12

 

Hac'a hazırlık

Hac'a niyet,

Haca gitmek için samimi dua, helal kazanç, anne ve baba (sağ ise), aile, akraba, komşu, dostlarla -(varsa) borçları ödemek - helalleşmek, küsler ile barışmak, gönderilen selam ve yapmanız gereken programları not ederek unutmamak.

İhrama girme,

İstanbul Atatürk Havalananının ihram giyme mahallinde veya mescidinde ihrama iki rekat namaz ve niyet... genelikle `Temettü Hac'ına karar verildiğinden dolayı, haca niyet edilmeyecektir. Umreye Niyet için: (Allah'ım senin rızan için umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul et, amin) denilir. Telbiye getirilir : (Lebbeyk allahümme lebbeyk ,lebbeyke la şerikeleke lebbeyk innel hamde vel nimete velekel mülk la şerikelek).

İhram Yasakları,

Saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek, kasık ve koltuk altı tıraşı olmak, vücudun diğer yerlerinden kıl koparmak, tırnak kesmek, dikişli elbise giymek, üstü ve topukları kapalı ayakkabı giymek, eldiven giymek, cinsi münasebette bulunmak, saç sakal yağlamak, koku sürmek, kokulu sabun kullanmak, şehevi duyguları tahrik edici müstehcen konuşmak.

İhramlıyken yapılması gerekenleri,

Sabırlı ve ferasetli olmak, telbiye, zikir, tekbir, tehlil, salavatlar ve bolca samimi dualarda bulunmak. Cidde Havaalanı'ndaki izdihamdan oluşan sıkıntılara, otel yerleşimindeki kalabalıktan oluşan sıkıntılara karşı sabırlı olmak, abdestli ve ihramlı halde olduğunuzu unutmamak ve Beytullahı görünce: (Allahümme zid beyteke haza teşrifen ve tazimen ve birran ve merhabeten) duasını okumak.