Hac ve Umrede Mescidi Nebiyi Ziyaret Adabı

23 Ağustos, 09:08

                                 HAC VE UMREDE MESCİD-İ NEBİ’Yİ ZİYARET ADABI

  Hac ve Umrede Mescidi nebiyi ziyaret adabı, Umre ve Hacca misafirliğine gidildiğinde tur geregi Medine-i Mümevvere gidilir. Ziyaretler en Başında Rasullah Sallahü aleyhi Vesellem Efendimizin kabrinin önüne gelinir ve:

“Ey Allah’ın Resulu, Allah’ın selamı, rahmeti ve yine O’nun bereketi sana olsun. Allahım! Muhammede ve O’nun ehline salat et. İnşallah biz de size kavuşacağız. Allah’tan size ve bize afiyet isteriz.” Denilir.

  Hac ve Umrede Mescidi nebiyi ziyaret adabı, Kendisi vasıtasıyla Resulullah’a selam gönderilmiş ise:

“Ya Resulullah! Filanca kişinin sana selamı var, Allah katına kendisi için şefaatçi olmanı istiyor. Ona ve bütün Müslümanlara şefaat eyle” diye selam iletilir.

Peygamberimize (sav) sağlığında nasıl saygı göstermek gerekiyorsa, vefatından sonra da O’na karşı aynı saygıyı taşımak gerekir. Kabr-i Şerif’i önünde yüksek sesle konuşmamalı, duvara el yüz sürmemeli, başkasınıda rahatsız etmemelidir, Peygamberimizden (sav) bir şey istenmez. Ne istenecekse Allah’dan istenmelidir.

Böylece selam verildikten sonra, bir metre kadar sağ tarafta bulunan Hz. Ebu Bekir’in (ra) kabrine gelinir. Burada Hz. Ebu Bekir (ra) selamlanır ve:

“Selam sana ey Allah’ın Resulü’nün halifesi, ey Ebu Bekir, Allah’ın selamı, rahmeti ve yine O’nun bereketi sana olsun. Biz de şüphesiz size kavuşanlardan olacağız. Hem kendimize ve hem de size Allah’tan afiyet dileriz.” Denilir.

 Hac ve Umrede Mescidi nebiyi ziyaret adabı,  Buradan yine 1 metre kadar sağ da Hz. Ömer’in (ra) kabri bulunmaktadır. Orada da Hz. Ömer selamlanır:

“Selam sana ey Mü’minlerin Emiri. Ey Ömer ibn Hattab, Allah’ın selamı, rahmeti ve yine O’nun bereketi sana olsun. Biz de şüphesiz size kavuşanlardan olacağız. Hem kendimize ve hem de size Allah’tan afiyet dileriz.” Denilir.