Hac Umre ziyaretinde

05 Aralık, 15:12

Hac Umre ziyaretinde

Hac ve umre ziyaretinde dikkat etmeniz gereken önemli hususlar vardır.

İslam Âlimlerinin genel tavsiyesi kadınların kalabalık ortam ve zamanlarda tavaf yapmamasıdır. Genelde tenha yer ve zamanların tercih edilmesi, mümkünse ikinci veya üçüncü katlarda tavaf yapılmasıdır.  Dolayısıyla kadınlara tavaf için bile kalabalığa karışmaları müsaade edilmezken, erkeklerin bile izdihamdan sebep giremediği ortamlarda, hacerul esvedin ziyaret edilmesi kadınlar için caiz değildir.

 

Hacı veya Umreci bacımız; bu davranışıyla erkeklerin arasında sıkışıp kalacağından, hem kendisinin, hem de tavaf yapan erkeklerin günaha girmelerine sebep olacaktır.

 

Unutulmaması gereken bir meselede; Sünneti Seniyye’yi ifa edeceğim derken, Allah’ın cc evinde onun razı gelmediği bir fiil ile harama-günaha düşülmemelidir.

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur:”Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrûr’un (kabul edilmiş haccın) karşılığı cennetten başka bir şey olamaz!” (Buharî, Müslim)
İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Beyt’i (Kâbe-i Muazzama’yı) kim elli defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.” (Tirmizî)