Hac Umre Farkları

06 Aralık, 09:12

Kutsal kitabımızda Müslümanlık dinine mensup kişilere verilen ödevler arasında hac ve umre ibadetleri de bulunmaktadır. Bu ibadetler bedenen yapılan ibadetler ve mal ile yapılan ibadetler şeklindedir. Hac ve umre genellikle birbirleri ile karıştırılmaktadır. Ancak iki ibadet arasında yapılış vakitleri ve yükümlülükleri açısından farklar mevcuttur. Hac umre farkları arasında en önemlisi ise hac ibadeti farz, umre ibadeti sünnettir.

Hac Umre Farkları Nelerdir?

Hadis ve ayetlere dayanan bu ibadetler her Müslüman'ın ödevleri arasındadır. İmkânı olan ve bu şerefe nail olan Müslümanlar ömürlerinde bir defa hacca gitmeleri halinde ibadetlerini yerine getirmiş olurlar. aşağıda sıralanmıştır;

  • Hac ibadeti farz, umre ibadeti ise sünnettir.
  • Hac ibadeti senede bir kez yapılır. Kurban Bayramı ve arefe gününe denk gelmektedir. Umrede ise böyle bir sınırlama yoktur. Maddi gücü el veren kişiler, hac zamanı dışında yılın herhangi bir zamanında umreye gidebilirler.

Hac Umre Farkları ve Yapılış Şekilleri

Sürekli birbiri ile karıştırılan hac ve umre, dinine bağlı kişilerce önemsenmelidir. Kutsal mekanlarda yapılacak her türlü ibadet ve sünnet hem bedenen hem de maneviyat açısından büyük kazanımlar sunacaktır. Hac ve umre fiyatları ise birbirinden farklıdır. Hac ibadeti için belirli bir sınırlama olduğundan hac fiyatları ile umre fiyatları arasında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Hac umre farkları arasında ibadetin şekli de oldukça önem arz eder. Hac ibadeti yapan bir mümin, Tavaf ve Say vakfesinin haricinde Müzdelife ile Arafat vakfesini gerçekleştirmelidir. Ancak umrede sadece Sa'y ve bunun yanı sıra Kâbe'nin tavaf edilmesi kastedilmektedir. Öte yandan hac ibadeti esnasında şeytan taşlanıp kurban kesilmektedir. Umrede ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.