Hac İbadeti Nasıl Yapılır

04 Aralık, 13:12

 

Hac İbadeti Nasıl Yapılır

  Hac Nasıl Yapılır, (Temettü) :Zilhicce 8. gün: "Hac" için ihram giyilir. Niyet: (Allah'ım senin rızan için "Hac" yapmak istiyorum bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle). Mina’ya hareket, Sabah namazı Mekke’de, güneş doğduktan sonra telbiye, tekbir, tehlil, zikir, tesbihat.

Zilhicce 9. gün: Arefe günü sabahı namazları Mina'da kılınır. Dört gece: (Kim şu dört geceyi ihya ederse cennet ona vacip olur.); Telbiye gecesi(8.zilhicce gecesi), Arafat gecesi (9.zilhicce gece) Kurban bayram gecesi (10.zilhicce gece)

  Hac Nasıl Yapılır, Kurban bayram gecesi, Zilhicce 9. gün: Arafe Arafat vakfesi; Arafat'ta durun, af dileyin (Bakara, 199). Öğle ve ikindi cemmi takdim ile kılınır. Zevalden sonra Kabe'ye dönerek dua, telbiye, salavat, ibadet, tefekkür (mahşeri , hesabı vb.) Hızır (A.S.) duasını oku; "Ey hiçbir durum kendisini diğer durumdan, hiçbir ses kendisini diğer sesi dinlemekten meşgul etmeyen Allah! Ey aynı anda çeşitli dillerin manasını bilen Allah'ım! Münacatın lezzetinin bize nasip eyle"

"Ey insanlar! Allah bugünü size şerefli kıldı. İçinizde kul hakları olanlar müstesna hepinizi affetti.

Dikkat edin! Muhakkak ki Allah Azze Arafat'ta toplanan cemaate rahmet nazarıyla baktı, iyi kimselerin haccını kabul etti, iyilerin yüzü hürmetine günahkarların da kabul etti. Böylece hepsini afffetti."

Hz. Ali Efendimizden: "En büyük günah Arafat'ta olup ta af olmayacağına inanmaktır.","Hacılar müslümanların o yıl davet edilmiş temsilcileridir."Müzdeife'ye güneş batınca hareket. "Vakfe"ye durmak."Meş’aril haramda Allah'ı zikredin (Bakara, 199)"

"İblis ve askerleri Arafat tepeleri üzerinde Allah'ın onlara yaptığı ihsana bakar. Allah'ın rahmeti inince İblis ve askerleri: « Yazıklar bize, vah bize, helak olduk » diye feryat ederler"

"Müzdelife'de toplananlar kendilerine inen Allah'ın rahmetini bilmiş olsalardı, Allah'ın bağışlamasından sonra Allah'ın fazlı da gelecek diye sevinirlerdi"

Yatsı vakti girince, Akşam ve yatsı cem edilerek kılınır. Gece Müzdelife'de geçirilir, 70 adet taş toplanır (Mercimekten büyük ,nohuttan küçük).

Zilhicce 10. gün: Bayram sabahı namazı Müzdelife'de kılınır, ardından Mina’ya hareket. Yolda telbiye, zikir ve dua edilir.

"Mina ana rahmine benzer. Orası dardır, fakat hamile olunca (insanlar dolunca) Allah onu genişletir"

İbni Ömer (R.A.); "Şeytan taşlamanın bize faydası nedir?" diye sordu. Resulullah (s.a.v.) "En muhtaç olduğun bir zamanda Rabbin katında onun sevabını bulacaksın".

> Taşlama: Akabe cemresi (büyük şeytan) taşlama. Sabahleyin (7 taş ile) taşlanır. Kurban kesildi haberi gelince, saçlar traş edilir, ihramdan çıkılır.

Ziyaret Tavafı: Niyet edilir; (Allah’ım senin rızan için tavaf yapmak istiyorum bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle).

Hacc'ın Say’ini yapılması: Niyet edilir;

Zilhicce 11. gün: Bayramın 2. günü öğleden sonra sırayla küçük, orta, büyük şeytana 7'şer taş atılır.

Zilhicce 12. gün: Bayramın 3. günü öğleden sonra sırayla küçük, orta büyük cemreler 7'şer taş atarak taşlanır.

Zilhicce 13. gün: Bayramın 4. günü Mina bölgesine yakın yerde konaklanıyorsa, şeytanlar sırayla taşlanır. Uzak bölgede kalınıyorsa taş atılmaz.

Veda Tavafı: Niyet edilir; (Allahım senin rızan için tavaf yapmak istiyorum bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle)

"Hiçbir kimse son ziyareti Beytullahı tavaf olmadıkça Mekke’den ayrılmasın"

Tavafdan sonra namaz kılınır. Zemzem içilir. İçerken; (Rabbim senden faydalı ilim, bol rızık, her türlü hastalığa şifa isterim, rızanı isterim) diye dua edilir.

Mültezeme’de yüzünü ve göğsünü Kabe'nin duvarına yapıştırarak, Kabe’nin örtüsüne tutunarak dua ve niyaz edilir. Önceki işlediğin günahlarına gözyaşı dökülerek af ve mağfiret dilenir. Hac Menasik'i Hz. İbrahim (a.s.)ın sünnetidir. Medine'ye haraket : "Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacibtir.","Kabrimi ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir."

   Hac Nasıl Yapılır "Makbul haccın karşılıgı ancak cennettir.","Kim Hac eder de beni ziyaret etmeden dönerse, bana eziyet etmiş olur."

Salatü selamlarla yolculuk Medine görülünce duaya başlanır. Medine'ye girince: (Allah'ın adı ile Resulullah'ın dini üzere Medine'ye giriyorum) diye niyet edilir. Minber-i Şerif'in yanında 2 rekat tahiyyetül mescid ve 2 rekat şükür namazı kılınır. Kabri şerifine gelindiğinde, salavat-ı şerife, Yasin’i Şerif okunur, tefekkür ve dualar edilir. Hz. Ebubekir (R.A.), Hz. Ömer (r.a.) ziyaret, Tevbe Sütunu yanında namaz ve dua, Hz. Aişe Sütunu yanında namaz ve dua, hurma kütüğü, minber-i şerifi dibinde sahabe gibi Efendimiz'den hutbe dinleme özlemi, Ashab-ı Suffa mahallinde namaz ve tefekkür, Cennet'ül Baki Kabristanı'nda ziyaretler: Hz. Fatıma, Hz. Aişe, Hz. Osman. Kuba mescidine özellikte cumartesi günü gidiş (Umre sevabı) Yayan bir gündür.

  Hac Nasıl Yapılır "Orada maddi manevi pisliklerden temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah çokça temizlenenleri sever." (Tevbe, 108)

Mescid-i Kıbleteyn Mescidi, Uhud Muharebesi'nin yapıldığı yer ve şehitleri ziyaret (Bu dağda Hz. Harun gömülüdür). Yedi mescidler ziyareti, Hendek Muharebesi'nin yapıldığı yer. Hurma pazarı alış veriş, dönerken tekrar Kabri şerifi ziyaret bol bol Salatüselam ve tekrar özlemle kavuşmak için dua. Rabbimiz Hacınızı makbül eylesin, amin.