Cennetül Baki Kabristanı

04 Aralık, 14:12

 

Cennetül Baki Kabristanı

İslâm’ın başlangıcından beri Medine-i Münevvere’nin Mezarlığı olan Cennetü’l-Bakî’de pek çok sahabi, Allah Resûlü (s.a.v)’nün eşleri, kızları, oğlu İbrahim, halaları, teyzeleri, amcası Abbas ve ashaptan yine Osman b. Affan, Abdurrahman b. Avf, Ebu Hureyre, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’in başı ve daha birçok Ehli Beyt’in ileri gelenleri (radıyallahu anhum) de buraya defnedilmişlerdir.

Cennetül Baki Kabristanı, Ehli Beyt’in, Allah Resûlü (s.a.v)’nün eşlerinin, Hz. Osman (r.a) ve daha pek çok kimselerin kabirleri üzerine tarih boyunca inşa edilen kubbeler ile diğer mezar yapıları, Medine-i Münevvere’nin Suud hâkimiyetine girmesiyle yıkılmış ve mezarlar düzlenmiştir. Allah Resûlü (s.a.v)’nün hanımlarından ikisinin kabri Mekke’de, diğerleri ise Medine’dedir. Hz. Hatice validemizin kabri Cennetü’l-Mualla’da, Hz. Meymune validemizin kabri de Mekke-Medine yolu üzerinde Vadi-i Şerif veya bugün Nuvariye denilen mıntıkadadır.

Cennetül Baki Kabristanı, yine Medine-i Münevvere’nin mezarlığı olarak kullanılmaktadır. Medine-i Münevvere’ye gelen bir Müslümanın aralarında Hz. Osman, Hz. Abbas, Hz. Âişe, Hz. Fatıma, Hz. Hasan gibi ileri gelen sahabîlerin de bulunduğu Bakî Mezarlığını, orada medfun olan yaklaşık on bin sahabeyi ziyaret etmesi önemlidir. Onlara selam verip dua etmeli ve Yüce Allah’ın, kendisini, onların aydınlık yolundan ayırmamasını dilemelidir. Hz. Peygamber (s.a.v), zaman zaman bu mezarlığa gider ve orada yatan müminler için dua ederdi.

“Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, size ne yaptığınızı haber verecektir.” (Mâide suresi, ayet: 105)

“İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Mâide suresi, ayet: 2)